Tak wiele i często w naszych publikacjach mówimy o analizie firmy, a raczej o jej metodach i narzędziach. Staramy się szukać coraz to nowych sposobów, by te analizy były bardziej ciekawe, wszechstronne, wiarygodne i dające informacje do przygotowania rekomendacji i podejmowania decyzji.

Tym razem chcielibyśmy krótko zaznaczyć rodzaj analizy firmy poprzez pojęcie łańcucha wartości. Dokładnie oznacza to analizę działań/aktywności, które w największym stopniu mają wpływ na sukces firmy, a więc te najważniejsze, które przynoszą zysk. Wiemy, że działania w firmie dzielą się na kluczowe, które to mają bezpośredni wpływ na powstawanie produktu bądź usługi w firmie oraz działania uzupełniające, które generalnie wspierają funkcjonowanie firmy. Dodatkowo, musimy brać pod uwagę te działania a także zespoły działań, które w znaczącym stopniu zwiększają wartość dodaną w firmie. I to o to w tym wszystkim chodzi. Firma jest łańcuchem wartości i składa się z systemu działań. Które obszary mają największy wpływ na tworzenie tej wartości? Te obszary wymagają szczególnego wsparcia i uwagi. A jak to określić? W zależności od branży, stopnia rozwoju firmy i innych parametrów inne obszary działań mają większy wpływ na wartość dodaną w firmie. Ponadto, należy pamiętać, że tak naprawdę każdy obszar w firmie „dokłada” do wspólnej wartości. Dlatego jak to w łańcuchu – każde ogniwo dodaje swoją wartość.

Spróbujmy na firmę spojrzeć przez takie oto szkiełko a na pewno uda się nam zauważyć coś nowego, co będzie bardzo pomocne w ogólnej analizie firmy.

 

Zespół B.I.R.S.