Wrzesień to dla nas bardzo pracowity miesiąc!

W dniach 25-27.09 wzięliśmy udział w trzydniowej konferencji naukowej Academy of International Business – Central and Eastern Europe, która odbyła się na Politechnice w litewskim Kownie

Temat przewodni imprezy „International Business in the Dynamic Environment: Changes in Digitalization, Innovation and Entrepreneurship” jest nam bardzo bliski i tak się składa, że wystąpiliśmy na scenie z prelekcją!